شرکت سهامی پخته هرات

اولین و بزرگترین شرکت تولید پنبه در هرات

شرکت سهامی پخته هرات

شرکت سهامی پخته هرات
شرکت سهامی پخته هرات

تولید وطن، افتخار وطن

شرکت سهامی پخته هرات

معرفی شرکت سهامی پخته هرات

در اوایل دهه 50 مطابق با 1960 میلادی یک تعداد از تجار ملی و دلسوز همراه جمعی از مردم آگاه ولایت هرات به اشتراک دولت وقت که 13 فیصد سهم دولت در  شرکت تحت نام (شرکت سهامی پخته هرات) تاسیس نموده اند. که هدف اساسی آن رشد زراعت، صنعت و تجارت بوده و دولت وقت قویآ از آن حمایت می نمود.

این شرکت از بدو تاسیس در سال 1342 مطابق 1963 میلادی الی سالیان اخیر توانسته بود که مطابق اهداف اصلی آن از طریق کمک به دهاقین کشت پنبه را توسعه داده و در مرحله اول پروسس پنبه را شروع و سورت اول آنرا به خارج صادر نماید و بعدآ در سال 1348 مطابق 1969 میلادی دستگاه روغن سازی از پنبه دانه را تاسیس مینمایند که سبب ازدیاد تولیدات داخلی  (روغن) در کشور میگردد .

 مجموعآ در این شرکت 762 نفر سهمدار بوده و 12 نفر هئیت مدیره به شمول رئیس و معاون اداره شرکت را مطابق اساسنامه به عهده دارند. ادامه مطلب …

دورنمای شرکت

هیئت رهبری شرکت سهامی پخته هرات اقداماتی را جهت شروع مجدد فعالیت این شرکت اقداماتی را روی دست گرفته اند. تا از این طریق بتوانند از سرمایه ملی محافظت نموده و هم خدماتی را برای سهمداران خود که مستقیم و غیر مستقیم در حدود 20 هزار نفر میشوند ارائه نموده و از طرفی در حصه انکشاف زرع پخته که میتواند جایگزین خوبی برای کشت های نباتات ممنوعه باشد کمک کرده باشند. و هم در حصه اشتقال زائی به جامعه مسمر ثمر واقع گردند.

اهداف شرکت پخته

بزرگترین هدف شرکت سهامی پخته هرات، خودکفایی کشور عزیزمان در بخش تولیدات داخلی مخصوصا پنبه و روغن خالص بوده و البته ایجاد شغل بین مردم جزء مهمترین اهداف این شرکت بوده که ان شاءالله در آینده با راه اندازی دوباره این شرکت افراد زیادی مصروف به کار خواهند شد.

معرفی خلاصه سه بخش تخنیکی دستگاه های شرکت پخته

مرحله اول: در سال  1342  و در مرحله ابتدائی با 762 نفر سهمدار و سرمایه ابتدائی 11 میلیون افغانی به منظور انکشاف تولید پخته با دستگاه و ماشین آلات جن و پرس روسی که ظرفیت تولید 18000 تن پخته را در سال دارد تاسیس می گردد این دستگاه و مواد آن در  6 باب گدام مدرن همان زمان نگهداری می شود. فعلآ دستگاه فعال موجود می باشد.

 مرحله دوم: در سال 1348 برابر 1969 دستگاه جدید جرمنی تولید روغن  از پنبه دانه به ظرفیت تولید سالانه 1440 تن با سرمایه اولیه ده میلیون افغانی شروع به فعالیت می نماید.

مرحله سوم: در سال 1352 برابر با 1973 دستگاه یخسازی با ظرفیت تولیدی 15 تن در 24 ساعت با سرمایه اولیه 5 میلیون افغانی شروع می شود که فعلآ به اجاره داده شده است و مستاجر از آن استفاده می نماید.