پرسش های متداول در مورد کشت پخته

کشت پنبه در کدام موسوم و در کدام نوع خاک نتیجه مطلوب میدهید؟

 • جواب: بهتررین تاریخ بذر پنبه دانه در ولایت هرات از 5 ثور شروع شده و می توان آن را تا 15 جوزا کشت نمود.دونوع پنبه دانه اصلاح شده به نام های آکالا 151799 و 108-F وجود دارد که اولی تا اخیر برج ثور می توان کشت کرد و دومی می توان تا 15 جوزا کشت نمود و اخیرا یک نوع ورایتی بنام پلنکوپلوما از ولایت بغلان طی سال 1396 از طریق اداره زراعت وارد و برای دهاقین 4 ولسوالی ( اوبه، پشتون زرغون، انجیل و گذره ) ذریعه ایجاد 400 قطعه نمایشی برای دهاقین ولسوالی های ذکر شده توزیع گردید که از نظر موضوعات اگروتخنیکی مشابه به ورایتی های قبلی بوده اما از نظر حاصل از ورایتی های قبلی حاصل بیشتر را دارد. برای کاشت نبات پنبه زمین قوی و قابل نفوذ باید انتخاب گردد و از آنجائیکه پخته نبات مقاوم بوده میتوان در خاک با PH 5-8  نیز کاشت نمود. و بهترین روش کاشت خطی میباشد چون نیروی بشری و آبیاری کمتر ضرورت دارد.

مقدار آب مورد ضرورت برای کشت پنبه در این ولایت چقدر میباشد؟

 • جواب:  ابیاری نظر به شرائيط اقلیمي محيطي درخاک هاي مختلف فرق ميکند نظر به تجربه ازدياد دفعات آبياري بوقفه هاي کوتاه ترنتيجه بهتر ميدهد اولين آبياري پخته بهتراست قبل ازکاشت انجام یابد. ممکن است که آبياري سبک ديگري براي سبز شدن تخم ضرورت داشته باشد. آبياري بعدي را تامرحله تشکيل سريع جوانه هاي گل هنگامي انجام ميدهد که 50 الي % 60 رطوبت قابل استفاده تا عمق ريشه مصرف شده باشد. حساس ترين زمان آبیاری با بازشدن اولين غوزه نبات آخرين آبياري را انجام ميدهند. ومبرم ترين زمان آبياري مرحله گل گذاري نبات است که بيشتر به هر وقت ديگر دراين زمان به آب بشيتر نياز دارد و خلاصه میتوان گفت آبیاری نظر به شرایط اقلیمی و خاک منطقه فرق می کند اما تا زمان سبز شدن پنبه دانه فاصله آبیاری 3-4 روزی بوده و بعد از آن 7-9 روزه به آب نیاز دارد.بهترین توصیه این است که هر زمانیکه زمین به آب نیاز داشت آبیاری کنیم.

سرمایه مورد ضرورت یک دهقان متوسط برای کشت نبات پنبه چقدر است ؟

 • جواب: هموار کاری یا لیزر لیولینگ زمین، مقدار 10 کیلوگرام تخم بذری ،کود سیاه به مقدار 25 الی 30 کیلوگرم در فی جریب در زمان آماده شدن زمین و مقدار 50- 60 کیلوگرم کود سفید یا یوریا در مراحل مختلف آماده ساختن، چهار برگی، گل دهی و کوکله دهی استفاده می شود. و کارگر جهت کاشت ، آبیاری و چیدن که در مجموع میتوان بصورت تخمینی 10000 افغانی در فی جریب میتوان تخمین زد.

ضرورت بازار داخلی برای کاشت پنبه چقدر است؟

 • جواب : موارد استفاده متفاوت از پنبه چون استخراج روغن نباتی برای انسان ها، پنبه دانه ( ترکیب در غذای حیوانی )، استفاده در صنعت نساجی ، استفاده در طبابت ( پنبه و سایر مواد طبی ) و استفاده محلی در بازار های داخلی افغانستان و همچنان موجودیت فابریکه های مختلف در سطح ولایت هرات . ( تخمین 500 تن در سطح هرات )

انواع محصولات پنبه که در ولایت هرات پروسس میگردد؟

 • جواب: روغن، پنبه دانه، پخته و مواد طبی، صنعت نساجی و استفاده محلی

از لحاظ اقتصادی پنبه ولایت هرات دارای چی اهمیتی میباشد؟

 • جواب : ازمالوچ پخته درنساجي استفاده
 • درپنبه دانه آن تقريباً % 27 – 20 روغن
 • کنجارهء که ازپنبه دانه بخاطر جيره حيوانات درحدود % 40 پروتين
 • برعلاوه بدست آوردن روغن ازآن صابون وگريس استحصال مينمايند
 • درصنعت کاغذ سازي نيز ازپخته استفاده
 • ازتمام اجزاي پخته استفاده اعظمي
 • دراکثر مما لک جهان قلم مهم صادراتي
 • ازپنبه دانه ” چگت ” روغن ( مواد خام، صابون، سازي، تيزاب شحمي وگلسرين ) وغيره ساخته شده
 • بقاياي آن بنام کنجاره که باداشتن پروتين زياد بهترين مواد خوراکه حيوانات بشمار ميرود
 • همچنان ازپوستک آن نيز به مقصد خوراکه حيواني
 • ، کود، درصنعت رابر سازي وپلاستيک مصنوعي استعمال ميشود.
 • لینترکه بعد از مالوچ فايبرهاي کوچک که بروي ” چکت ” باقي ميماند
 • براي پرکاري فرنيچرها ، بالشت بکار رفته
 • درصنعت کاغذ سازي ، عکاسي ( ايکسي ريز )
 • تهيه مواد سلولوزي استفاده ميگردد
 • همچنان قابل ياد آوري است که ازپوست دانه ها پنبه درتهيه ايتايل الکول درطبابت بطور وسيع بکار ميرود.
 • قابل تذکراست که ازلینتراين نبات دستکش هاي ضد حریق وغیره وسایل ضروری به دست میاید

در حال حاضر وضعیت تولید پنبه در ولایت هرات به چی شکل است ؟

 • جواب : کم توجهی و عدم علاقمندی دهاقین در قسمت کاشت پنبه و کم توجهی دولت و سکتور خصوصی در قسمت سرمایه گذاری برای تولید تجارتی پنبه از دلایل وضعیت نامطلوب تولید پنبه در ولایت هرات بوده که در حال حاضر اراضی تحت کاشت این نبات زیر 600 هکتار بوده و تولید آن غیر معیاری میباشد.

تا چی اندازه امکانات پروسس پنبه در ولایت هرات موجود است؟

 • جواب: موجودیت شرکت های پروسس پنبه و مواد طبی ( در داخل شهرک صنعتی ) و افتتاح شرکت طلای سفید از جمله امکانات معیاری جهت پروسس پنبه در ولایت هرات محسوب میشود.

آیا بازار برای تولید و مصرف پنبه در این ولایت موجود است اگر بله ، به چه میزان و اگر نخیر به چه دلیل ؟

 • جواب: موجودیت اراضی زیاد، موجودیت منابع آبیاری و شرایط اقلیمی مناسب و موجودیت منابع بشری کافی دلایل عمده جهت تولید پنبه بوده و در قسمت مصرف پنبه دلایل در فوق ذکر گردید که شرکت های زیاد در قسمت پروسس و صنعت این بخش فعالیت نموده که میتوان تخمینا 500 تن پنبه در سطح هرات در قسمت های مختلف قابلیت تولید و بیش از هزار تن قابلیت مصرف صادرات را دارد.

میزان تولیدات و فروشات پنبه را در ولایت هرات طی سال گذشته بنویسید؟

 • جواب: میزان تولید پنبه هرات به 200 تا 250 تن در سال میرسد و در مورد فروشات ارقام دقیق در دسترس نیست.

آیا محصولات پنبه دهاقین در ولایت هرات پیش خرید میگردد، اگر بله به چه میزان و از طرف چه ارگان های (دولتی یا خصوصی) ؟

 • جواب : ارقام موثق در دسترس نیست .

عوامل تولید( زمین، سرمایه، نیروی بشری، ماشین آلات ) برای نبات پنبه در ولایت هرات به چی میزان وجود دارد؟

 • جواب : اراضی و نیروی بشری در حد مطلوب موجود بوده و در قسمت ماشین آلات و سرمایه نیاز به توجه سکتور خصوصی بوده که متاسفانه در این قسمت کم توجهی صورت گرفته است و ضعیف است.

آیا مراکز قرضه دهی برای تولیدات پنبه در ولایت هرات وجود دارد، در صورت جواب مثبت نام ببرید و مقدار احتمالی قرضه ها را نیز بیان کنید؟

 • جواب: خیر

هزینه تولیدات پنبه در این ولایت جهت مرفوع ساختن نیاز بازار داخلی چقدر میباشد؟

 • جواب : هزینه کشت بصورت محلی تخمینا 8000 افغانی در فی جریب .

جهت بهبودی وضعیت تولید و پروسس پنبه در این ولایت به چی میزان سرمایه نیاز است؟

 • جواب : نیاز به سروی جامع و کامل دارد.

آیا تولیدات پنبه هرات صادر میگردد و اگر بله به چه میزان میباشد؟

 • جواب : پنبه هرات به شکل خام به پاکستان و پنبه پروسس شده شرکت های پروسس پنبه طبی به ولایات همجوار صادر میگردد. میزان ………..؟

مارکت پنبه در خارج از افغانستان و در خود افغانستان چقدر خریداران را جذب میکند( تقاضا برای محصولات پنبه در بازار داخلی و جهانی چقدر است) ؟

 • پنبه هرات به دلیل داشتن الیاف طویل و موجودیت فیصدی بالای روغن در پنبه نظر به موارد استفاده پنبه دارای مارکت خوب بوده و همچنان نظر به جوابات که در سوالات فوق الذکر ارایه شد پنبه از جمله ضروریات اصلی انسان ها میباشد بناء مارکت داخلی و خارجی برای پنبه موجود میباشد.

به منظور افزایش تولید و صادرات پنبه هرات چه ظرفیت های بالقوه فوری وجود دارد؟

 • جواب : موجودیت آب و اراضی مناسب، موجودیت شرایط اقلیمی مساعد، علاقمندی دهاقین برای کاشت نباتات پردرآمد، موجودیت دو بندر تجارتی ( تورغندی، اسلام قلعه و دروازه میرداوود)  جهت صادرات داخلی و خارجی، موجودیت شرکت های پروسس و صادرات پنبه ، موجودیت بازار محلی ……..

از نظر شما تولید، پروسس وصادرات پنبه هرات با چه چالش­های روبرو است؟

 • جواب: در قسمت تولید: کمبود علاقمندی دهاقین به دلیل نبود بازار ثابت جهت فروش کالا، نبود قرضه های زراعتی برای دهاقین و همچنان نبود سرمایه گذاری های گسترده
 • در قسمت پروسس: عدم آگاهی کامل دهاقین پیرامون روش های معیاری و درست چیدن و جمع آوری پخته در سطح مزرعه، نبود امکانات ماشینری جهت پروسس و بسته بندی پخته، نبود انبار و کدام های معیاری جهت نگهداری پخته در سطح ولسوالی ها
 • در قسمت صادرات: عدم قراردادهای بزرگ در سطح ملی و بین المللی در قسمت صادرات پنبه، کم توجهی دولت و سکتور خصوصی جهت احیای سطح کاشت و راه اندازی شرکت های سهامی پخته

از دید شما چه راهکارهای برای افزایش تولید پنبه در ولایت هرات وجود دارد؟

 • جواب: پخته از جمله نباتات صنعتی بوده که بیشترین تقاضا در سطح محلی و بین المللی به آن احساس میشود که در قسمت افزایش تولید میتوان به استفاده وسیع از اراضی به صورت یکنواخت، استفاده از ورایتی های اصلاح شده، استفاده از ماشن آلات زراعتی در قسمت کاشت و برداشت جهت کاهش ضایعات، سرمایه گذاری های بزرگ و گسترده و ایجاد استرتیژی مشخص در قسمت تولید و افزایش حاصل پخته .

به نظر شما نقاط قوت و ضعف تولیدات پنبه در هرات کدام­ها اند؟

 • جواب: نقاط قوت : موجودیت آب و اراضی مناسب، موجودیت شرایط اقلیمی مساعد، علاقمندی دهاقین برای کاشت نباتات پردرآمد، موجودیت دو بندر تجارتی ( تورغندی، اسلام قلعه و دروازه میرداوود)  جهت صادرات داخلی و خارجی، موجودیت شرکت های پروسس و صادرات پنبه ، موجودیت بازار محلی ……..
 • نقاط ضعف: 0کمبود علاقمندی دهاقین به دلیل نبود بازار ثابت جهت فروش کالا، نبود قرضه های زراعتی برای دهاقین و همچنان نبود سرمایه گذاری های گسترده
 • عدم آگاهی کامل دهاقین پیرامون روش های معیاری و درست چیدن و جمع آوری پخته در سطح مزرعه، نبود امکانات ماشینری جهت پروسس و بسته بندی پخته، نبود انبار و کدام های معیاری جهت نگهداری پخته در سطح ولسوالی ها
 • عدم قراردادهای بزرگ در سطح ملی و بین المللی در قسمت صادرات پنبه، کم توجهی دولت و سکتور خصوصی جهت احیای سطح کاشت و راه اندازی شرکت های سهامی پخته

چه فرصت­های به منظور بهبود و افزایش تولید و فروش محصولات پنبه در این ولایت وجود دارد؟

 • جواب: موجودیت آب و زمین های زراعتی مناسب، موجودیت بازار داخلی مناسب، زمینه صادرات پخته از طریق بندرها (تورغندی و اسلام قلعه ) و دروازه میرداوود، آغاز کار روی ایجاد طرح و پلان منظم فصلی جهت استفاده از آب دریای هریرود ( بند سلما ) و تقسیمات عادلانه آب در سطح ولسوالیها برحسب ضرورت،  موجودیت شرکت های پروسس و بسته بندی و شرکت طلای سفید و دیگر شرکت ها

تهدیدات موجود بر سر راه کشت، تولید و فروش پنبه در ولایت هرات کدام­ها اند؟

 • جواب: علاقمندی دهاقین به کشت زعفران و کم علاقه گی برای کشت های بدیل، کم علاقه گی شرکت های سرمایه گذار زراعتی در قسمت پخته و توجه بیشتر شرکت های سرمایه گذار در بخش زعفران، نبود قرضه های زراعتی برای دهاقین و تجار، نبود استراتیژی مشخص در قسمت تولید و فروش پنبه، موجودیت کالای مشابه مصنوعی از طریق واردات کشورهای همسایه.